Kongres Gospodarczy Trzeciej Drogi

Co to był za dzień!🌞
Na kongresie gospodarczym Trzeciej Drogi #GospodarkaDoPrzodu zaprezentowaliśmy nasze ✅ najważniejsze postulaty. Chcemy docenić pracę naszych obywatelek i obywateli, naszych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców. Potrzebujemy mądrze wydawać płacone przez nas wszystkich podatki. Mówimy zdecydowanie: ❌dosyć marnotrawstwa i rozdawnictwa, które nakręca inflację! ❌ Dosyć zadłużania przyszłych pokoleń i forsowania pustych obietnic bez pokrycia! ❌ Dosyć kłótni, do przodu!
Na czasy kryzysu nie ma prostych recept. Dlatego potrzebujemy ✅odpowiedzialnych polityków u sterów, którzy nie będą się koncentrowali na swojej politycznej karierze i trwaniu przy władzy. ✅ Oni muszą kierować się szczerością wobec obywateli. ✅ Powinni patrzeć kilka kadencji naprzód, by móc odpowiedzialnie planować przyszłość naszych dzieci. Na co stawiamy?⬇️

🟡
Zielona i tania energia dla Polaków – dzięki zielonej energii finansowanej z KPO polska gospodarka zostanie nakręcona przez energię ze słońca, wiatru i biogazowni. Pozwolimy na kupno prądu z paneli bezpośrednio od prywatnych właścicieli farm.

🟡
Pomoc kupującym, nie deweloperom – uwolnienie obrotu ziemią w granicach miast. Rynkowe zwiększenie podaży nowych mieszkań i obniżenie ich ceny.

🟡
Oddech dla przedsiębiorców – żadnych podwyżek podatków przez całą kadencję, VAT tylko od opłaconej faktury. Składka zdrowotna będzie składką, nie podatkiem. Wakacje zusowskie dla małych polskich firm w kłopotach finansowych. ZUS zapłaci zasiłek od pierwszego dnia zwolnienia.

🟡
Docenimy pracę – zmiana zakazu handlu w niedzielę. Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu z korzyścią dla pracowników i właścicieli sklepów. Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, by skutecznie pilnowała praw pracowniczych.

🟡
Zawalczymy skutecznie o interesy Polaków w UE – bezpieczny tranzyt produktów z Ukrainy, zahamowanie niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy. Wprowadzenie rządowych dopłat do wymiany taboru na bezemisyjny dla polskich firm transportowych – tym większe, im mniejsza firma.