Michał Kobosko składa wniosek o ekspertyzę w zakresie TBS-ów!

Po spotkaniu z mieszkankami i mieszkańcami Radomia poseł przesłał do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wniosek o ekspertyzę w zakresie TBS-ów.

Trzeba znaleźć właściwe rozwiązanie dla problemów osób, których portfele pustoszeją przez niesprawny system. Michał Kobosko skierował pytania, które padły od mieszkańców podczas spotkania do prawników i specjalistów pracujących w BEOS z propozycjami konkretnych rozwiązań. Poseł będzie w tej sprawie kontaktował się także z koleżankami i kolegami, którzy zasiadają w parlamentarnym zespole ds. TBS.