Najwyższa Izba Kontroli musi być niezależna

Najwyższa Izba Kontroli powinna być niezależna wobec jakichkolwiek partii politycznych – to jeden z gwarantów dobrze funkcjonującej demokracji.

„Najwyższa Izba Kontroli jest w naszej ocenie jedną z kluczowych instytucji państwa. Kontroluje ona działalność administracji państwa. Raporty NIK będą bardzo ważną podstawą do rozliczania rządów PiS” – deklarował Michał Kobosko podkreślając, że wszystkie demokratyczne siły powinny zabiegać o niezależność i odpartyjnienie tej instytucji.