logo polska 2050

Nazywam się

Kobosko

Michał

– działam w polityce,
bo tylko taka działalność pozwala mieć realny wpływ na sprawy

strzałka w dół
kobosko youth summit

OBWE

Przewodniczący Delegacji Sejmu i Sentatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

25 stycznia 2024 roku Michał Kobosko został został przewodniczącym delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim, a jedną z istotniejszych form działania Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE są misje obserwacyjne wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych w krajach członkowskich.