Polska 2050 przedłoży projekt odpolitycznienia Spółek Skarbu Państwa

Michał Kobosko wraz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, szefem klubu Polska 2050 Mirosławem Suchoniem oraz posłanką Barbarą Oliwiecką zaprezentował pięć kroków do naprawy Spółek Skarbu Państwa:

  1. Dwie grupy w radach nadzorczych: członkowie niezależni i ministerialni,
  2. Zakaz członkostwa w radach nadzorczych i zarządach dla osób zatrudnionych w partiach, posłów, senatorów i prezydentów miast,
  3. Komitet Nominacyjny akceptujący członków rad nadzorczych powoływany na 5 lat,
  4. Publiczny rejestr wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów Spółek Skarbu Państwa,
  5. Zakaz finansowania partii przez zarządy, zakaz dokonywania wpłat na partie i fundusze wyborcze.

Pod koniec lutego projekt zostanie przedłożony do konsultacji z koalicjantami demokratycznego rządu.