logo polska 2050

Nazywam się

Kobosko

Michał

– działam w polityce,
bo tylko taka działalność pozwala mieć realny wpływ na sprawy

strzałka w dół
michał kobosko panorama wrocławia

unia europejska

Renew Europe

Wierzę, że Polska w niczym nie musi odstawać od Państw Zachodu, a Unia Europejska wcale nie musi pozostać jedynie na kartach minionej historii. Co więcej – jestem głęboko przekonany, że jako Polacy możemy nadawać kształt oraz prędkość przyszłości Unii Europejskiej. Dlatego jako Polska2050 przynależymy do Renew Europe. To grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, dla której niezmiernie istotne jest upatrywanie przyszłości w Europie jako wspólnocie niezależnej, silnej, odgrywającej rolę jednego z głównych graczy na arenie międzynarodowej. Historia sukcesu integracji europejskiej jest zjawiskiem i inspiracją na miarę całego dorobku cywilizacyjnego. Nie można z tego zrezygnować.

Dlatego Renew Europe kierują takie naczelne wartości jak wolność, pokój i prawo do własności – a więc kolebka europejskości. Jesteśmy zdania, że Europa musi działać przede wszystkim w interesie swoich obywateli. Gdy państwa europejskie nie są w stanie zrobić czegoś dla obywatela skutecznie  w sposób samodzielny –  najlepszym i jedynym rozwiązaniem jest współpraca.  Wspólnota może przynieść korzyści zarówno jeśli chodzi o odwrócenie zmian klimatu, politykę gospodarczą i monetarną, bezpieczeństwo i obronę, handel, imigrację i integrację czy postęp cyfrowy.

Obecnie Renew Europe zrzesza 102 europosłów i jest trzecią pod względem liczebności frakcją w Europarlamencie.