logo polska 2050

Nazywam się

Kobosko

Michał

– działam w polityce,
bo tylko taka działalność pozwala mieć realny wpływ na sprawy

strzałka w dół
michał kobosko podczas debaty przedwyborczej na uniwersytecie wrocławskim

sprawy międzynarodowe

Członek Komisji ds. Międzynarodowych

Komisja spraw zagranicznych (SZA) – zajmuje się sprawami polityki zagranicznej Polski, w tym opiniowaniem kandydatów na pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej. Na obrady komisji często zapraszani są ambas5adorowie z całego świata, członkowie organizacji międzynarodowych oraz przedstawiciele NGO’sów . W obradach komisji udział bierze również poseł Polski 2050-TD Michał Kobosko dzieląc się opiniami i doświadczeniem w zakresie najważniejszych spraw polityki zagranicznej Polski.