logo polska 2050

Nazywam się

Kobosko

Michał Kobosko

– działam w polityce,
bo tylko taka działalność pozwala mieć realny wpływ na Sprawy

strzałka w dół

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco

polska 2050

O mnie

Wykształcenie i kariera

Jestem I Wiceprzewodniczącym partii Polska 2050 Szymona Hołowni. W przeszłości pełniłem funkcję Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni.

Skończyłem studia z zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W przeszłości byłem długo związany z dziennikarstwem. Pracę w tym zawodzie rozpocząłem w latach 90., gdy podjąłem współpracę z „Gazetą Wyborczą”. Później pełniłem funkcję zastępcy redaktora naczelnego w takich pismach jak „Puls Biznesu” i „Businessweek”. Byłem redaktorem naczelnym miesięcznika „Forbes”, tygodników „Newsweek Polska” i „Wprost” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. Miałem zaszczyt być współgospodarzem „Kontrapunktu” RMF FM i „Newsweeka”, jak również szefem portalu informacyjnego pulsbiznesu.pl. Prowadziłem setki debat, kongresów, paneli dyskusyjnych, uczestniczyłem w jury wielu nagród dziennikarskich.

Po zakończeniu działalności w branży medialnej zostałem dyrektorem zarządzającym w agencji mówców Prime Speakers, a następnie szefem oddziału waszyngtońskiego think-tanku Atlantic Council. Zasiadałem prócz tego w radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i pełniłem funkcję Prezesa Fundacji Polska od Nowa.

POLITYKA

To jest dla mnie ważne

ikonka gospodarka

Polityka gospodarcza

Jestem zwolennikiem ekonomii o cyklu zamkniętym i wspieram rozwiązania umożliwiające powtórne użycie surowców. Popieram przy tym oddolne inicjatywy społeczne. Uważam, że samorządy i regionalne stowarzyszenia najlepiej wiedzą, jak organizować lokalną przestrzeń. Rząd centralny powinien wspierać tego typu inicjatywy i pozostawać otwarty na dialog. Osobiście jestem zainteresowany aktywnością polityczną, która w realny sposób wpłynie na urzeczywistnienie idei o samostanowieniu lokalnych społeczności. W moim przekonaniu niezbędne jest tworzenie możliwości, udogodnień i jasnych przepisów sprzyjających inwestycjom o charakterze regionalnym.

ikonka energetyka

Polityka energetyczna

Wierzę w potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jestem przekonany, że to właśnie one stanowią odpowiedź na rosnące koszty utrzymania placówek publicznych – szkół, przedszkoli, szpitali oraz innych budynków użyteczności publicznej. Działania dążące do rozwoju OZE należy wspierać, by dały efekty jak najszybciej.

Jeżeli chodzi o energię atomową, jestem zdania, że Polska powinna inwestować w nowe technologie, czyli małe modularne reaktory jądrowe, które są przyszłością tego sektora energetycznego.

ikonka europa

Polska w Unii Europejskiej

Polska powinna być krajem członkowskim Unii Europejskiej, którego zdanie liczy się podczas podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżących spraw, jak i dalszych kierunków rozwoju wspólnoty.

Jestem przekonany, że powinniśmy razem z Paryżem, Berlinem i Rzymem współdecydować o tym, w którą stronę będzie szła Zjednoczona Europa. Uważam przy tym, iż przyjęcie waluty euro jest polską racją stanu. Wejście do strefy euro pozwoli naszemu krajowi umocnić swoją rolę w Unii Europejskiej w przyszłości.