logo polska 2050

Nazywam się

Kobosko

Michał

– działam w polityce,
bo tylko taka działalność pozwala mieć realny wpływ na sprawy

strzałka w dół
polska 2050

Unia Europejska

 Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. UE

Komisja do spraw Unii Europejskiej (SUE) – na czele z przewodniczącym Michałem Kobosko zajmuje się sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Dodatkowo zadaniami przewodniczącego jest koordynowanie przebiegu obrad komisji, przeprowadzanie głosowań oraz dbanie o wzajemne poszanowanie wartości oraz kultury.