Współpraca i dialog, zamiast izolacjonizmu i awanturnictwa

Michał Kobosko, wraz z Pawłem Kowalem – przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, Władysławem Bartoszewskim – sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, posłem Markiem Krząkałą, prof. Katarzyną Pisarską (Fundacja Kazimierza Pułaskiego) i Bartłomiejem Kotem – dyrektorem programowym Warsaw Security Forum, wziął udział w posiedzeniu polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu. Polscy reprezentanci uczestniczyli w szeregu spotkań z najwyższej rangi przedstawicielami Niemiec: minister ds. europejskich Anną Lührmann, doradcą ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Kanclerza Scholtza Jensem Plötnerem, przewodniczącymi Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Europejskich Michaelem Rothem oraz Antonem Hofreiterem, koordynatorem rządu RFN ds. Polski Dietmarem Nietanem oraz przewodniczącym Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ambasadorem Christophem Heusgenem.

Celem spotkania było pokazanie gotowości do współpracy z Niemcami. Do głównych wątków poruszanych w trakcie wizyty należały zagadnienia dotyczące polityki bezpieczeństwa, współpracy polsko-niemieckiej w obliczu zagrożenia rosyjskiego oraz poszukiwanie konkretnych projektów w ramach Trójkąta Weimarskiego