POLITYKA

To jest dla mnie ważne

ikonka gospodarka

Polityka gospodarcza

Jestem zwolennikiem ekonomii o cyklu zamkniętym i wspieram rozwiązania umożliwiające powtórne użycie surowców. Popieram przy tym oddolne inicjatywy społeczne. Uważam, że samorządy i regionalne stowarzyszenia najlepiej wiedzą, jak organizować lokalną przestrzeń. Rząd centralny powinien wspierać tego typu inicjatywy i pozostawać otwarty na dialog. Osobiście jestem zainteresowany aktywnością polityczną, która w realny sposób wpłynie na urzeczywistnienie idei o samostanowieniu lokalnych społeczności. W moim przekonaniu niezbędne jest tworzenie możliwości, udogodnień i jasnych przepisów sprzyjających inwestycjom o charakterze regionalnym.

ikonka energetyka

Polityka energetyczna

Wierzę w potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jestem przekonany, że to właśnie one stanowią odpowiedź na rosnące koszty utrzymania placówek publicznych – szkół, przedszkoli, szpitali oraz innych budynków użyteczności publicznej. Działania dążące do rozwoju OZE należy wspierać, by dały efekty jak najszybciej.

Jeżeli chodzi o energię atomową, jestem zdania, że Polska powinna inwestować w nowe technologie, czyli małe modularne reaktory jądrowe, które są przyszłością tego sektora energetycznego.

ikonka europa

Polska w Unii Europejskiej

Polska powinna być krajem członkowskim Unii Europejskiej, którego zdanie liczy się podczas podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżących spraw, jak i dalszych kierunków rozwoju wspólnoty.

Jestem przekonany, że powinniśmy razem z Paryżem, Berlinem i Rzymem współdecydować o tym, w którą stronę będzie szła Zjednoczona Europa. Uważam przy tym, iż przyjęcie waluty euro jest polską racją stanu. Wejście do strefy euro pozwoli naszemu krajowi umocnić swoją rolę w Unii Europejskiej w przyszłości.